14 juli 2020

Viventor imponerar

Som jag tidigare berättat har jag börjat investera i utländska aktörer men i nuläget bara hos Bondora och Viventor. Nu tänkte jag dela med mig av mina intryck av Viventor, som så här långt imponerat på mig.

Kännedomen om Peer-To-Peer lån är låg

Har den senaste tiden börjat diskutera med vänner kring fenomenet peer-to-peer lån. Vetskapen om P2P-lån är om inte helt obefintlig i alla fall mycket låg, åtminstone bland mina vänner.

Bristande kontroller och rutiner bakom Trustbuddys konkurs

Advokat Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare för Trustbuddy, har nyligen avgivit sin förvaltarberättelse till tingsrätten. I förvaltarberättelsen beskriver han bakgrunden till konkursen och missförhållandena i Trustbuddy.

Investeringarna på Bondora igång

Som jag nämnde i tidigare inlägg tänkte jag börja titta lite på några utländska aktörer. Valet föll på Viventor.com samt Bondora.com. I det här inlägget tänkte jag inrikta mig på Bondora.

Börjar blicka utanför Sverige

Min tanke var från början att vänta ett tag med att börja investera på de olika P2P-företagen utanför vårt trygga Sverige. Nu blev det inte så.

Men skatt då?

Självklart en mycket bra fråga som självklart ska få ett svar.

Hur funkar P2P-lån?

Hur funkar P2P-lån? Ja den frågan ställde jag mig ganska snabbt. Dessbättre är Google som vanligt en perfekt källa till kunskap.

Aktier hej då – Hej P2P!

Vad är nu det här? Ja det funderar jag också på. Fick för mig att jag skulle börja skriva lite om lån. Och då om Peer-to-Peer-lån i synnerhet och övriga lån i allmänhet.
- Annons -
- Annons -